เอ็กซ์ตร้าโฮม เรียลเอสเตท เข้าร่วมประชุมงาน "พลิกโฉมองค์กรรับรองสู่เส้นทางใหม่ ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ" 

และการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ตรวจประเมิน ภายใต้ TPQI (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) New Business Model

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ค่่ะ