เอ็กซ์ตร้าโฮมเรียลเอสเตท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ-อนุกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2566-2567

ณ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ