เอ็กซ์ตร้าโฮมเรียลเอสเตท ได้ทำหน้าที่ประเมินให้กับผู้ที่เข้าทดสอบความรู้ในอาชีพอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาฯ

เพื่อรับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมอวยพรวันเกิดค่ะ