งานสัมมนา พบปะแลกเปลี่ยน อบรมและเรียนรู้ ของคนในอาชีพอสังหาฯ Broker day ประจำปี 2565

ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565